Organizace soutěží

Zabýváme se organizací architektonických soutěží podle pravidel České komory architektů pro obce i pro soukromé investory. Pomáháme investorům s přípravou zadání, zpracováním soutěžních podmínek a s celkovou organizací průběhu výběrového řízení.

Podívejte se, jaké soutěže právě organizujeme:

„Nové Dolíky“, udržitelná čtvrť ve Slaném

Datum vyhlášení soutěže: 26.6.2023

Odkaz na profil zadavatele: nen.nipez.cz

Nové centrum Uhlířských Janovic

Datum vyhlášení soutěže: 30.10.2023

Odkaz na profil zdavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nove-centrum-uhlirskych-janovic

Soutěž o návrh, stejně jako užší soutěž, soutěžní dialog či soutěžní workshop vnímáme jako jedinečné způsoby výběru zpracovatele projektové dokumentace k jakémukoliv typu architektonických zakázek. Umožňují zadavatelům vybrat si z několika přístupů k řešení daného problému a nalézt spolehlivého partnera pro dotažení vize až do konce.

Proces výběru zpracovatele je vždy nutné vnímat jako součást investičního procesu a proto je výsledek soutěže vždy závislý na kvalitně zpracovaném a projednaném zadání.

Máme bohaté zkušenosti s organizací výběrových na řízení na kvalitu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Umíme poradit při zpracování zadání pro veřejného investora, zpracováním ověřovací studie nebo hrubým ekonomickým ověřením investičního procesu.

Podíleli jsme se na organizaci těchto architektonických soutěží:

IDEÁL SOUTĚŽE U NÁS A V ZAHRANIČÍ – strana 14:

https://www.cka.cz/cs/cka/cinnost-komory/rocenka-CKA/rocenka-cka-2018-souteze