Kostelní náměstí v Nymburce

Koncepční studie zadaná městem Nymburk pro ověření možností rekonstrukce kostelního náměstí.

Autoři: Monika Habrová, Michaela Kloudová, Petra Hrubešová, Dominik Aleš, Jitka Brablecová

Obraz náměstí v mentální mapě města je potřeba jasněji ukotvit. Náměstí návrhem získá silnější identitu a zároveň zůstane klidným pláckem s téměř venkovskými domy po obvodu, kterému nikdy nebyla naordinována přísná architektonická forma. Návrh dodává na náměstí kompoziční řád demonstrující ústřední význam místa, ale současnou neokázalostí zvoleného řešení respektuje jeho jemnost.

Obdobně jako u jiných přemyslovských měst je v historickém jádru Nymburka důležitá dichotomie dvou ústředních prostranství – náměstí hlavního a kostelního. Návrh chce tuto dichotomii podpořit a dále rozvinout. Náměstí Přemyslovců je světským prostorem, prostranstvím všedního dne, rušným křížením cest, místem obchodu. Kostelní náměstí by se profiluje jako prostor duchovní, prostranství slavnostních dní, klidné zakončení cest, místo kontemplace.