Nová základní škola „LOŠBATES“

Soutěž o návrh na novou základní a mateřskou školu pro čtyři obce: Louňovice, Štíhlice, Tehovec
a Svojetice. Návrh získal v soutěži 2. místo.

Autoři: Monika Habrová, Petra Hrubešová, Michaela Kloudová, Jan Šorm

Spolupráce: Eva Rosenová, Eliška Ouředníčková, Marek Kopeć

Nový přístup ke vzdělávání dětí vyžaduje svébytnou architektonickou formu. Navrhujeme školu atriovou přízemní, bez bariér, školu, která umožní dětem učit se i trávit přestávky venku a zároveň v bezpečí jejich
zdí. Neuzavírá se však sama do sebe. Areál je umístěný v krásném prostředí na hraně lesa, škola je s ním v maximálním vizuálním kontaktu, otevírá se též do nového parku s hřišti a sadem, který využije i veřejnost. Navržené dřevostavby přiznávají svůj konstrukční materiál vně i uvnitř a spolu se zelenými střechami se začleňují do kontextu místa.