Vila Praha – Východ

Autor: Atelier K2 – Václav Škarda

Spolupráce: Lukáš Houser

Generální dodavatel: IPM building spol. s r.o.

Dům má být osobitý a sebevědomý, nikoliv však extravagantní. Jedná se o příměstský dům založený na tradičních hodnotách a principech příjemného bydlení. Vzhled domu nemá být arogantní a zbytečně přitahovat pozornost. Má upoutat svoji samozřejmostí v daném kontextu a nadčasovostí. Navržený objekt se blíží víc vile nežli rodinnému domu, především vzhledem k požadovanému vnitřnímu standardu. Navazuje tak na tradiční typologii klasických příměstských vil avšak v soudobém provedení. V návrhu je kladen důraz na přirozené zasazení domu do terénu tak, aby využil možnosti svahu a výhledu na okolní přírodu, umožnil bezprostřední kontakt obytných prostor se zahradou a zároveň skýtal maximální míru soukromí. Samozřejmostí je vhodná orientace ke světovým stranám. Tyto obecné koncepty se snoubí v návrhu domu zalomeného spolu s terasou do kompaktní formy.
Fasády domu jsou opticky zceleny světle šedou až světlou štukovou omítkou. Do této světlé plochy jsou vsazeny kontrastní prvky okenních otvorů s antracitovými rámy. Směrem do ulice jsou otvory menší a odpovídají funkčnímu členění domu. Větší rohová okna nad sebou označují hlavní vstup do domu. Do ulice se obrací velké okno umístěné v komunikační hale, které umožňuje prosvětlení suterénu domu.
Směrem do zahrady jsou francouzská okna a velké rohové okno umožňující pohled do korun stromů, vysázených v nižší části zahrady. Dům je navržen v pasivním standardu s monolitickou železobetonovou konstrukcí. Nižší střecha nad 1.NP je zelená, vyšší střecha je zasypána kačírkem.

Spolupráce na dokumentaci ke společnému stavebnímu povolení, prováděcí dokumentaci, autorském dozoru a studii interiéru