ZŠMŠ Měcholupy

Soutěž o návrh na mateřskou a základní školu pro Dolní Měcholupy

Autoři: Monika Habrová, Lukáš Houser, Michaela Kloudová, Petra Hrubešová, Marek Fischer a Jana Stupková (krajinářské řešení)

Spolupráce: Rostislav Zapletal

Předmětem návrhu je škola, jejíž první žáci absolvují nejdříve v roce 2035. Škola, která se umí adaptovat potřebám žáků i výuky. Budova nabízí škálu prostorů, které jsou oddělitelné a zároveň propojené.
Venkovní prostředí do tříd proniká lodžiemi, do školní budovy zelenými atrii. Návrh respektuje svažitost pozemku, člení jednotlivé provozy do samostatných hmot a spojuje je lávkami a pobytovou střechou.
Parter budovy tvoří společný sokl, otevřené komunitní centrum navázané na ulici, atria i zahradu.