O nás

ing. arch. Lukáš Houser, autorizovaný architekt ČKA 5157

Architekt se zkušenostmi s navrhováním staveb a vedením projektů rodinných domů a občanské vybavenosti. Mimoto se zaměřuje na rozvoj měst a bydlení. Jako urbanista se podílí na plánování nových městských čtvrtí v Praze a okolí. Na udržitelný rozvoj měst je zaměřený i jeho doktorandský výzkum na FUA TUL s názvem „Udržitelné čtvrti: nástroje pro strategické plánování rozvoje sousedství“.

ing. arch. Michaela Kloudová

Architektka s bohatými zkušenostmi s architektonickými soutěžemi jako účastník i jako jejich organizátorka. Specializuje se na koncepční přístup rozvoje obcí a projektový management výstavby obecního bydlení. Ve svém doktorandském výzkumu na FA ČVUT se věnuje konverzi adminstrativních objektů na bydlení.

ing. arch. Monika Habrová

Architektka se zkušenostmi z České republiky i zahraničí. V projekční praxi se věnuje zejména projektům městského plánování, veřejného prostoru a stavbám občanské vybavenosti. Jako projektová manažerka má několikaleté zkušenosti s vedením různorodých městských projektů, má také zkušenosti s organizací architektonických i designérských soutěží. Od roku 2019 je členkou projektového týmu, který připravuje projekt Vltavské filharmonie.