„Nové Dolíky“, udržitelná čtvrť ve Slaném

Zadavatel: Královské město Slaný

Soutěž zahájena: 26.6.2023

Odkaz na web ČKA: https://www.cka.cz/souteze/databaze/nove-doliky-udrzitelna-ctvrt-ve-slanem

Odkaz na profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/mestoslany/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-S00000006

Výsledky soutěže k dispozici na webu zadavatele www.meuslany.cz

Činnosti CTH:

  • Research by design – ověření možností městských pozemků
  • Zpracování zadání soutěže
  • Zpracování soutěžních podmínek
  • organizace soutěže